Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

 

  • Καλύτερη ευελιξία στην επιλογή προορισμών για τα προϊόντα σας.
  • Τα αγαθά που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ και βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη θεωρούνται εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, παρόλο που είναι φυσικά εντός αυτής.
  • Στις Ελεύθερες Ζώνες μπορείτε να πραγματοποιείτε ορισμένες εργασίες χειρισμού ή επεξεργασίας των εμπορευμάτων, ενώ παραμένουν στην Ελεύθερη Ζώνη.
  • Επιπλέον, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις αποκλειστικές μας εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ειδών, όπως: ανασυσκευασία, συσκευασία, συναρμολόγηση, πυροσβεστική υπηρεσία και γραφεία για τη στέγαση υποψήφιων πελατών, προκειμένου να προωθηθούν τα προϊόντα τους σε όλη την Ευρώπη.
  • Επιπλέον, μπορείτε να αυξήσετε την ικανοποίηση των πελατών σας χρησιμοποιώντας τις καθημερινές μας αναχωρήσεις για τακτικές μεταφορές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
  • Μόλις είστε εξουσιοδοτημένοι να λειτουργείτε σε μια Ελεύθερη Ζώνη (ή έχετε επιλέξει έναν χειριστή ο οποίος έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί να λειτουργεί για λογαριασμό σας), μπορείτε να εισάγετε τα προϊόντα σας και στη συνέχεια να τα καταργήσετε όποτε θέλετε.