Αυτό που κάνουμε

Στην Transcombi Express βασίζουμε τις υπηρεσίες μας στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την ευελιξία. Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να προσφέρουμε εξαιρετικές εμπειρίες στους πελάτες μας παρέχοντας αδιάλειπτες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σε κάθε αλληλεπίδραση καθ' όλη την διαδικασία αποθήκευσης.

Το να σχεδιάζουμε τέτοιες εμπειρίες για τους πελάτες μας δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ο αριθμός των δεδομένων και οι τεχνολογικές ανεπάρκειες το κάνουν πολύ δύσκολο. Ωστόσο, στην Transcombi Express επενδύσαμε πολύ στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο πάντα αναβαθμίζουμε, είναι απλό στη χρήση και παρέχει ακριβείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για κάθε στάδιο της διαδικασίας αποθήκευσης.

Στις σημερινές τεχνολογικές προκλήσεις ανταποκρινόμαστε με ένα τελευταίας τεχνολογίας σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο αποτελείται από μια σειρά προγραμμάτων που μας επιτρέπουν να βελτιστοποιούμε τον έλεγχο των υπηρεσιών Logistics μας. Προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις άμεσης ανταπόκρισης στους πολυάριθμους διαφορετικούς πελάτες μας που ικανοποιούν κάθε ανάγκη πληροφόρησης και ελέγχου που έχουν για τα αποθηκευμένα υλικά τους. Τέλος, η ικανότητα του συστήματός μας να αλληλεπιδρά άμεσα με διαφορετικές πλατφόρμες λογισμικού καθιστά εύκολη την ενσωμάτωση του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών μας στα συστήματα σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Previous
Next