Αυτό που κάνουμε

Με την πρωτοποριακή υπηρεσία των αντίστροφων Logistics της Transcombi Express έχετε την δυνατότητα να κερδίζετε και κάθε φορά που επιστρέφονται προϊόντα και να ενισχύσετε την δύναμη της αλυσίδας εφοδιασμού σας. Μετατρέπουμε τα ανακληθέντα προϊόντα μια μοναδική ευκαιρία για την εταιρία σας.

Στην Transcombi Express βάζουμε τα δυνατά μας για να ξεπερνάμε τις συνήθεις υπηρεσίες Logistics και αποθήκευσης και σας δίνουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε στο μέγιστο ένα προϊόν ή ένα υλικό σε περίπτωση επιστροφής. Τα ανακληθέντα προϊόντα, overstock, τα ανακυκλώσιμα, τα εμπορεύματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και τα προς διάθεση αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμα στοιχεία για την εταιρεία σας.

Κατόπιν αιτήματός σας, δίνουμε επιπλέον αξία σε προϊόντα που επιστρέφουν στην αποθήκη από τον πελάτη. Συλλέγουμε από κάθε σημείο πώλησης, γρήγορα και με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο, εποχιακά είδη που δεν έχουν πωληθεί, προϊόντα που αγοράστηκαν μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων και ο αγοραστής αρνήθηκε να πληρώσει, ή να ανακαλέσει και ελαττωματικά προϊόντα.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε ακόμα και από υλικά που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει στη διαδικασία αποστολής, όπως κενές παλέτες, συσκευασίες, ανακυκλώσιμα υλικά που μπορούν είτε να ανακυκλωθούν είτε να επαναχρησιμοποιηθούν ή ακόμα και ολόκληρα κενά δοχεία.

Η καλά δομημένη στρατηγική και η διαδικασία αντίστροφων logistics είναι απλή, γρήγορη και αποτελεσματική για εσάς και τους πελάτες σας. Εάν μια αποστολή απορριφθεί από τον πελάτη, το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ενημερώνεται και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο και τον πελάτη μας. Ένα καλά οργανωμένο πλάνο για την ασφαλή και γρήγορη επιστροφή της αποστολής είτε στις εγκαταστάσεις των πελατών είτε στην αποθήκη μας εκτελείται με πιο ασφαλέστερα γρήγορό τρόπο. Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα και η εγγυημένη ποιότητα των υπηρεσιών μας, διεξάγεται έλεγχος ποιότητας για ζημίες μόλις η αποστολή επιστρέψει στην αποθήκη. Μετά από προσεκτικό και στρατηγικό προγραμματισμό η αποστολή είτε αποθηκεύεται στην αποθήκη είτε ανασυσκευάζεται.

Σχεδιάζουμε το πλάνο αντίστροφων Logistics σας και θέλουμε να απλοποιήσουμε και να εξομαλύνουμε τη διαδικασία ανάλογα με τις ανάγκες σας και όταν αυτές οι ανάγκες αλλάζουν, παραμένουμε ευέλικτοι για να ικανοποιήσουμε τις νέες απαιτήσεις σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Previous
Next