Αποθήκευση Φαρμακευτικών προϊόντων

Στον φαρμακευτικό τομέα υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις για ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα, υγιεινή και ιδιαίτερα θερμοκρασία που συχνά οδηγούν σε ζήτηση για εξατομικευμένες λύσεις αποθήκευσης. Η αποθήκη μας είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες και μελλοντικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και μετρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Για να διασφαλίσουμε ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης σας, ελέγχουμε τη θερμοκρασία και παρακολουθούμε την υγρασία εντός της αποθήκης.   

Ζώνες Θερμοκρασίας Φαρμακευτικής Αποθήκευσης

Για τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας υπάρχουν ξεχωριστές πύλες, χώροι χειρισμού και αποθήκευσης για καθεμία από τις ζώνες θερμοκρασίας. Προσφέρουμε κυρίως τρεις διαφορετικές ζώνες για την αποθήκευση των προϊόντων σας: μη ελεγχόμενη θερμοκρασία ( θερμοκρασία δωματίου ), 15-25 °C ( cool storage ), 2-8 °C ( cold storage).